TIP en 13’er om beboerdemokratiet

27-11-2017

af Loa Benedikte Theibel

 Tip 13

Dorte Christensen er ny tillidsvalgt afdelingsbestyrelsesmedlem i AAB Silkeborgs afdeling 22, som ligger på Arendalsvej i Silkeborg. Dorte fik 11 ud af 13 rigtige i seminarets tip 13 omkring regler for almene boligorganisationer og vandt en flot gavekurv. Stort tillykke til Dorte.  

Onsdag d. 22. november afholdte AAB Silkeborg et internt seminar for nye tillidsvalgte afdelingsbestyrelsesmedlemmer.

Formål med seminaret
AAB Silkeborg har i løbet af de seneste år været igennem flere større organisatoriske forandringsprocesser; en omlægning af driftsområder og en større tilpasning og effektivisering af administrationen.

Der er derfor organisatorisk blevet arbejdet med både ny organisering og et nyt fælles værdisæt. Samtidig har det været et stort ønske, fra både medarbejdere og ledelse og ikke mindst fra afdelingsbestyrelsesmedlemmerne, at få sat mere struktur og fokus på kompetenceudviklingen for de frivillige hos AAB Silkeborg. I den forbindelse afholdte AAB Silkeborg seminaret for nye tillidsvalgte i afdelingsbestyrelserne. Med fokus på forventningsafstemning, personlig refleksion og masser af involvering.

Fokus på professionalismen i samarbejdet
Afdelingsbestyrelsens opgave er at sikre, at beboerdemokratiet hos AAB Silkeborg både overlever og udvikler sig. Denne centrale balance mellem udvikling og overlevelse, er det vigtigste i fremtidens afdelingsbestyrelsesarbejde. Det er samtidigt nødvendigt at der etableres et åbent, dynamisk og afslappet samarbejdsklima i afdelingsbestyrelsen. Ledelsesudvikling er således ikke længere noget, der nødvendigvis “stopper ved organisationsbestyrelsen”.

Professionalisme handler om andet end viden - det handler om tillid, åbenhed, ydmyghed og afslappet udfordring - og ikke mindst, en fælles forståelse for de overordnede mål. På seminaret for nye tillidsvalgte afdelingsbestyrelsesmedlemmer blev der sat en ny og udfordrende ”dagsorden ”.

Seminaret varede 3 ½ time og der blev arbejdet i workshops omkring emnerne:

”Hvad skal jeg vide, for at kunne træffe beslutning på et oplyst grundlag”

”Hvor kan jeg søge sparring i mit daglige arbejde?”

 

Læs folderen Ny i afdelingsbestyrelsen 

 

Se videoerne ”Velkommen i afdelingsbestyrelsen” og ”Afdelingens indflydelse og rettigheder”