Tak

18-08-2020

af Loa Benedikte Theibel

Jeg vil gerne have lov at takke for de utrolig mange positive tilkendegivelser,
der er kommet i kølvandet på indsatserne med blandt andet midlertidig testcenter i området ved Resedavej/Lupinvej.
Tak for et fantastisk samarbejde med Silkeborg Kommune og hele vores netværk.

 

En særlig tak skal også lyde til områdets beboere for den flotte håndtering af de mange nye ”gæster” i området i forbindelse med de, til tider, enormt lange testkøer.
Mange udefrakommende har udtrykt en generel undren over at området Resedavej/Lupinvej er på ghettolisten, når de har stået og ventet i køen.
Vi kan bare endnu engang konkludere at området bestemt ikke er det, man i gængs forstand forbinder med en ghetto.
Men når det nu og engang er det stempel som området har fået, har vi sagt det før og gentager det gerne, området er: Danmarks Dejligste Ghetto.
og vi er glade for og stolte af den mangfoldighed området repræsenterer.

Det, vi har, har vi sammen i AAB Silkeborg. 

 

Flemming Jensen, Direktør AAB Silkeborg