Tak for gode afdelingsmøder

19-09-2016

af Loa Benedikte Theibel

Mandag d. 12. september 2016 blev det sidste af dette års afdelingsmøder afholdt. Alle møder er forløbet godt. Der har været mange gode snakke, hvor ideér, projekter og beslutninger er blevet vendt.

Inden for kort tid vil alle referater være at finde på www.aab-silkeborg.dk under de respektive afdelinger. 

Tak til alle, der mødte op
Vi vil gerne takke alle, der er mødt op til afdelingsmøderne, og som har været med til at bakke op omkring beboerdemokratiet i de enkelte afdelinger. Beboerdemokratiet er en vigtig ting at værne om, hvis vi skal holde fast i det, som almene boliger står for.

Vi opfordrer derfor også til, at alle fremover deltager aktivt i de enkelte afdelinger. Kun på den måde kan vi fortsat sikre, at såvel jeres boliger som arealerne omkring boligerne så vidt muligt lever op til netop jeres krav og ønsker til et godt hjem.

Hvad er afdelingsmødet egentlig?
Afdelingsmødet er et beboermøde, der hvert år afholdes i størstedelen af vores afdelinger. Her vælges der for eksempel, hvem der sidder i de enkelte afdelingsbestyrelser. Flere steder er der også på afdelingsmødet vedtaget ændringer i afdelingens husorden, råderetskatalog og lignende. Der er altså kort sagt et møde, hvor alle fremmødte kan være med til at beslutte, hvad der fremover skal ske i den enkelte afdeling.

 

Dreng og vand