Nyt om AAB Silkeborg

30-06-2015

AAB Silkeborg

Ansættelse af ny direktør
Bestyrelsen for AAB Silkeborg modtog, med udgangen af maj måned, opsigelse fra vores nuværende direktør Aage Kristoffersen, der allerede 2-3 år tilbage orienterede bestyrelsen om, at han ønskede at gå på pension i 2015.

Noget før bestyrelsen reelt modtog opsigelsen, blev der trukket i arbejdstøjet, for at få ansat en ny direktør. Bestyrelsen nedsatte et ansættelsesudvalg, der i samarbejde med BL har arbejdet med, at pege på den helt rigtige mand m/k. Derfor, efter indstilling fra ansættelsesudvalget til bestyrelsen, blev det torsdag den 25. juni 2015 besluttet, at ansætte Flemming Jensen som direktør i AAB Silkeborg.

Flemming er 45 år, gift og har 3 børn i alderen 12, 17 og 18 år. Familien er bosat i Udbyneder med postnr. Havndal. I fritiden er han til natur, jagt og fiskeri og er engageret i den lokale fodboldklub. Han kommer fra en stilling i AAB Aarhus, hvor han har det overordnede ansvar for økonomisk og teknisk drift af 8500 boliger, en del erhvervslejemål og 120 ansatte. Flemming har været ansat i AAB Aarhus de sidste 5 år.

Tidligere har han arbejdet som servicemontør, pladsformand og senere som entrepriseleder hos V. Moesgaard Nielsen (Semco)/Bravida Danmark.

Flemming er udlært elektriker og har også både arbejdet som slagteriarbejder og været værnepligtig hos Flyvestation Aalborg.

Flemming er en stærk leder med den politiske forståelse, man skal have i en almen boligorganisation. Han har et positivt menneskesyn over for både beboere og medarbejdere. Han har de sidste 5 år taget merkonomkurser i bl.a. ledelse- og projektstyring. I 2014 gennemgik Flemming BL’s bygherreuddannelse.

Hans erfaring er meget driftsbaseret med kendskab til bygge- og renoveringsprojekter, hvilket også var et ønske fra både bestyrelse og ledelse, idet der fortsat skal sættes fokus på helhedsplaner/store renoverings- og byggeprojekter i AAB Silkeborg.

Flemmings intentioner om den første tid i AAB Silkeborg vil bl.a. være:

  • At være en synlig leder i forhold til alle medarbejdere
  • At opnå et indgående kendskab til og tillid hos bestyrelsen
  • At møde og etablere et tillidsfuldt forhold til afdelingsbestyrelserne
  • At lytte til og forstå AAB Silkeborg
  • At styrke mål, plan og styring over for nye krav
  • At understøtte, lue og gøde kulturen

 

Der endnu ikke fastsat endelig dato for, hvornår Flemming tiltræder stillingen. Men uanset om ansættelsesdatoen hedder 1. august, eller 1. september…

så håber vi, at I vil ta’ rigtig godt imod vores nye direktør!

Implementering af nyt navn og logo
Vi arbejder stadig på at få det nye navn og logo rullet ud på alle vores platforme. På nuværende tidspunkt er de fleste af vores digitale platforme på plads, ligesom det nye logo er implementeret på størstedelen af vores trykte materialer. Der bliver nu arbejdet på at få logoet på vores skilte, biler mv.

Udskiftningen af logoet er en omfattende proces, hvor mange ting skal falde på plads. Samtidig er det dog en proces, hvor vi får ryddet op i både skrivelser og procedurer til gavn for både medarbejdere, beboere og kommende beboere.

Jubilæumsreception den 26. september 2015
AAB Silkeborg fylder 75 i år. I den anledning vil vi holde en stor reception, hvor alle beboere, medarbejdere og samarbejdspartnere inviteres. Her vil vi byde alle på mad og drikke, og der vil være både livemusik og underholdning i løbet af dagen.

Reserver derfor allerede nu 26. september i kalenderen. I vil modtage nærmere information omkring arrangementet hen over sommeren.

Status på renovering
Afdeling 1, Frederiksberggade/Bryndumsvej:

Som forventet er blok 2 færdig til indflytning fredag den 3. juli 2015. Lørdag den 27. juni 2015 var der et velbesøgt åbent hus arrangement i 2 lejligheder. Fortsat en flot standard. Renoveringen af den sidste blok - blok 1 - starter op mandag den 27. juli 2015 og forventes færdig til indflytning fredag den 29. januar 2016.

Afdeling 5, Århusvej:
Renoveringen af blok 4 startede op mandag den 30. marts 2015. I forbindelse med nedbrydningen/miljøsaneringen er der fundet en tjære-/asfaltlignende membran på alle ydervægge fra kælder til kvist.  Der er taget prøve og analyseret. Det er ikke sundhedsfarligt, som det optræder nu. Udfordringen er, at puds falder af membranen, og at der er en betydelig udgift forbundet med saneringen.
De resterende blokke indeholder desværre også den tjære-/asfaltlignende membran. P.t. undersøges hvordan det kan undgås, at eksisterende puds falder ned i de næste blokke, så vi kan undgå sanering.
På grund af dette fund udskydes aflevering af blok 4. Indflytning forventes nu at kunne ske fredag den 18. december 2015.
Renoveringen af afdelingen forventes nu afsluttet medio 2017.

Afdeling 7, Rylevej/Solsortevej:
Hovedentreprisen er efter endt licitation overdraget til Byggeselskabet Paulsen, Erhvervsvej 2A, 8653 Them. Silkeborg kommune og Landsbyggefonden har godkendt skema B.
Afdeling 7 har samme tjære-/asfaltlignende membran som i afdeling 5. Hvis der findes en løsning, hvor puds kan bevares, bør det ikke give problemer.
Hovedentreprenøren er i gang med at udarbejde en udførelsestidsplan.
Projektet starter op i blok 11 mandag den 3. august 2015.

Afdeling 33, Borgergade:
Silkeborg Byråd og Landsbyggefonden har godkendt skema A. Detailprojekteringen er igangsat, således at projektet kan sendes i udbud. Ansøgning om nedrivningstilladelse til en del af bygningen er på vej til Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter.
Projektet forventes at kunne starte op primo 2016.

Status på nybyggeri
Afdeling 46, Borgergade:

Projektet skrider fortsat planmæssigt frem. Der er samlet aflevering mandag den 30. november 2015. Indflytning kan ske tirsdag den 1. december 2015.
Der har været stor interesse for projektet, og på nuværende tidspunkt er udlejningssituationen således:

  • 12 stk. etageboliger: Alle er udlejet.
  • 8 stk. rækkehuse: 6 stk. er udlejet.

Estrupsgade:
Det er endnu ikke lykkedes at erhverve Estrupsgade nr. 8, hvorfor vi efter sommerferien går i gang med at planlægge et ny kontor- og boligprojekt på ejendommene 10 og 12.

Relancering af BoligSilkeborg.dk
Vi arbejder lige nu på en relancering af BoligSilkeborg.dk. Det medfører, at siden får et løft rent grafisk. Yderligere vil det fremover være nemmere at søge bolig, besvare boligtilbud mv. fra både pc, tablet og telefon.

Relanceringen af siden vil finde sted medio august 2015.

Afholdelse af budgetmøder
Alle budgetmøder er nu lagt i kalenderen, og materialer er sendt ud til bestyrelserne til gennemsyn. Vi starter op med første møde den 17. august og sidste møde falder i år allerede den 9. september.

Vi glæder os til en række spændende møder, hvor vi kan sikre fortsat udvikling i alle AABs afdelinger.

Opgradering af Webzonen
Vi har igennem de senere år nævnt, at Webzonen, som giver afdelingsformændene adgang til økonomisk information omkring afdelingen, skulle opgraderes.

KTP Data er nu ved at være klar med WebZone II. Det nye program er fortsat en internetbaseret løsning, men den kan nu tilgås fra enhver tablet eller pc med adgang til internettet.

Ud over tilgængeligheden er det vores forhåbning, at vi kan give adgang til alle i afdelings­bestyrelsen, og at der samtidig gives adgang til et afdelings-dokumentarkiv. Det er planen, at vi vil lægge regnskaber, budgetter, indkaldelser, referater samt andet relevant materiale op i dokumentarkivet. Vi håber også på, at afdelingen selv får mulighed for at uploade deres egne referater mv. fra afdelingsbestyrelsesmøderne.

Medarbejderne i AAB får ligeledes gavn af den nye WebZone II, idet de får et par ”apps” til bl.a. rekvisitioner samt til vores interne energistyring.

WebZone II vil blive etableret i løbet af 4. kvartal 2015.

God sommer til alle!
Rigtig god sommer til jer alle sammen. Husk, at vi holder lukket i uge 30, og at vi har begrænset åbningstid i uge 29 og 31.