Mindre brand i lejlighed Fredensgade

28-08-2014

AAB Silkeborg

Den 25. august opstod der en mindre brand i en af AAB Silkeborgs boliger i Fredensgade. Ilden medførte i sig selv ikke større skader, men derimod var der omfattende røg- og sodskader i flere lejligheder. Skaderne var så omfattende, at det var nødvendigt med evakuering og efterfølgende genhusning af flere af opgangens beboere.

Arbejdet med at udbedre skaderne på lejlighederne blev sat i gang allerede dagen efter. Der skal nu primært vaskes og gøres rent inden beboerne igen kan flytte hjem til deres lejligheder.

Husk du som beboer selv skal forsikre dit indbo

I tilfælde af brand som denne er det vigtigt at huske, at du som beboer selv hæfter for dit eget indbo. AAB Silkeborgs forsikring dækker kun skader på selve bygningen og dermed gulve, lofter mv. Hvis der derimod er skader på seng, spisebord eller andet indbo, er det altså beboere selv, der skal sørge for forsikringen.

Vi opfordrer derfor alle beboere til at tegne en indboforsikring – så er I dækket, hvis uheldet er ude.

Læs også Midtjyllands Avis' dækning af episoden.