Kunst skaber intimitet i de almene boligområder

28-09-2017

af Loa Benedikte Theibel

4
Silkeborg er i den grad kommet på landkortet som en by der bevæger sig i en mere og mere kreativ retning. Hos AAB Silkeborg er der sket en stor stigning i beboer-interessen for kunst og udsmykning i boligområderne. På billedet ses Bodil Viborg og Ole Hanelius ved indvielse af en historisk plakat i AAB Silkeborgs afdeling 28 beliggende Søgade 31 og Hostrupsgade 9-11 i midtbyen i Silkeborg. Både Bodil og Ole er beboere hos AAB Silkeborg og medlemmer af AAB Silkeborgs beboerskabte Kunstforening. 


Forkærlighed for kunst
”Hos AAB Silkeborg har vi rigtig mange kunstinteresserede og kreative beboere. Kunst er en del af de bybilleder og den kultur vi alle befinder os og tager aktiv del i", udtaler Bodil Viborg, og hun fortsætter: ”Det er med stor glæde at vi i kunstforeningen oplever den store interesse for kunst og kreativitet blandt vores beboere ”.


Afdelingens historie tænkes ind i kunsten
Hos AAB Silkeborg har vi i sandhed nogle fantastiske udearealer, hvor kunsten kan tænkes ind i fremtiden, hvis den ikke allerede er tænkt ind. Og kunst kan være mange ting.  Hos AAB Silkeborg er kunst med til at give bo-glæde i afdelingerne. Det er en realitet, når man ser på afd. 28 som er beliggende Søgade 31 og Hostrupsgade 9-11 i midtbyen i Silkeborg. Her blev der d. 9. september 2017 indviet en stor plakat udarbejdet i samarbejde med Midtjyllands Avis. Plakaten fortæller om stedets historie (se plakat som er udarbejdet af Midtjyllands Avis og Lis Thavlov, arkivleder hos Silkeborg Bibliotek)”Det er let at fornemme historien, når man står og læser plakaten”, udtaler Mihn Nielsen og Andreas Bay, som er beboere i afdelingen. En anden beboer i afdelingen Erik Ejdal fortæller at han er rigtig tilfreds med bestyrelsens tiltag og at plakaten bidrager til at bevare lokalhistorien for eftertiden.   

 

3
Beboerne Andreas Bay og Mihn Nielsen til indvielsen af den historiske plakat.


5


6

Kunstforeningen hos AAB Silkeborg

I forbindelse med at AAB fyldte 75 år i 2015, blev der nedsat et jubilæumsudvalg. Dette udvalg stiftede en kunstforening, hvis formål er at yde tilskud til fremme af kunst i AAB Silkeborgs afdelinger. AAB Silkeborg har 38 afdelinger og hver afdeling kan søge om tilskud til kunst/udsmykning af afdelingen 2 gange årligt. Der ydes maksimalt op til 10.000 i tilskud pr. ansøgning. Foruden beboerne Bodil Viborg og Ole Hanelius, er Hans Ole Zacho også med i udvalget. 

Kunst er andet og mere end malerier og skulpturer 
Det er kun fantasien som sætter grænser for hvad man som afdeling kan ansøge kunstforeningen om midler til. Man kan søge til malerier, udsmykning, skulpturer, men også forskønnelse af gårdarealer eks. i form af anderledes lysinstallationer kan der søges tilskud til. Er der børn eller barnlige sjæle i afdelingen, kan man også søge til aktivitetsredskaber med figurative udtryk.

I 2017 har 4 afdelinger hos AAB Silkeborg søgt om tilskud til kunst og efterfølgende fået bevilling. Det drejer sig om indkøb af føromtalte plakat, indkøb af billeder til fællesrum, tilskud til et kombineret solur/kompas/regnvandsmåler og et tilskud til køb af et maleri.  

For yderligere spørgsmål og info kontakt:

Medlem af Kunstforeningen hos AAB Silkeborg Bodil Viborg, tlf. 6178 9785