Kompetenceudvikling er mere end kurser

17-11-2016

af Loa Benedikte Theibel

IMG 0161
Hos AAB Silkeborg er kompetenceudvalget for alvor trukket i arbejdstøjet og har allerede sat gang i flere tiltag, som skal fremme det gode beboerdemokrati i organisationen.


Organisationsbestyrelsen hos AAB Silkeborg er ansvarlig for at sikre et godt læringsmiljø for de frivillige. Den frivillige er ansvarlig for at forholde sig til og tage ansvar for egen kompetenceudvikling.

AAB Silkeborg har derfor sat støtte og kompetenceudviklingen i system og nedsat et kompetence-udvalg under organisationsbestyrelsen. Kompetenceudvalget står for den strategiske kompetenceudvikling af de frivillige i organisationen. Samtidig har udvalget defineret kompetenceudvikling bredt, så det er alt, hvor de frivillige i bestyrelserne lærer nyt fra kurser til temadage mv..

”Kompetenceudvikling er rigtig vigtig lige nu, for det er nødvendigt for, at vi kan støtte de nuværende frivillige og tiltrække nye til at løse de mange spændende opgaver, der er i en afdelingsbestyrelse. Derfor er det godt med et kompetenceudvalg, der kan tage sig af udviklingen af vores mange frivillige, når vi for eksempel skal lære om en ny lov eller forbedre kommunikationen mellem administrationen og de enkelte afdelinger,” siger Joan Nielsen, organisationsbestyrelsesformand hos AAB Silkeborg.


Kompetenceudvalget sætter kursen

En af kompetenceudvalgets første opgaver var at definere kompetenceudvikling. Udvalget har valgt en bred definition, så kompetenceudvikling er alt, hvor de frivillige lærer nyt og udvikler sig. Det betyder ifølge Flemming Jensen, direktør hos AAB Silkeborg at ERFA-møder på tværs af afdelinger og konferencer eksempelvis også er kompetenceudvikling.

”Vi definerer kompetenceudvikling som målrettet læring gennem aktiviteter, der nyttiggør og udfordrer de frivilliges erfaringer, for det er lettere at forholde sig til ordet læring. Det gjorde også, at vi fik øje på alle de ting, som vi rent faktisk gør, og det overraskede os meget, at der egentlig foregik så meget. Kompetenceudvikling handler jo ikke om, hvad man har haft af udgifter til kurser,” siger han.

”De afdelingsbestyrelsesmedlemmer, der har været på kursus eller til en konference, skal fortælle   om det på ERFA møder. Derudover evaluerer vi på alle tiltag om kompetenceudvikling,” siger Joan Nielsen.

Når der kommer tiltag som udvidelse af råderetten eller nye måder at tænke håndtering af skimmel, der berører alle beboere hos AAB Silkeborg, bliver der lavet et fælles kompetence- udviklingsprojekt. Det giver ifølge Joan Nielsen en ekstra styrkelse af beboerdemokratiet;

”Vi så det blandt andet til vores ekstraordinære repræsentantskabsmøde d. 5. november 2016, hvor en hel workshop udelukkende omhandlede håndtering af skimmelsvamp. Et emne som kompetenceudvalget havde bragt på dagsordenen. De to andre emner som blev vendt og drejet på foranledning af kompetenceudvalget var leverandørstyring/indkøb og den udvendige vedligeholdelsespligt”.

IMG 0154

 

Fakta om kompetenceudvalget og igangværende tiltag
Kompetenceudvalget består af en medarbejderrepræsentant, tre fra repræsentantskabet samt en fra organisationsbestyrelsen.
Kompetenceudvalget er i den grad allerede trukket i arbejdstøjet og har blandt andet formuleret emner til de kommende formandsmøder, iværksat en beboerdemokratisk undersøgelse og planlagt afholdelse af regnskabskursus d. 28. november for nye beboervalgte.

 

 

IMG 0164

 

IMG 0169