Kan du få hjælp til huslejen?

14-11-2013

AAB Silkeborg


Hvis du bor til leje i en lejlighed med eget køkken, kan du måske få hjælp til huslejen. Hjælpen hedder boligstøtte. Beregn om du kan få boligstøtte.

Der er to slags boligstøtte:
1)   Boligydelse for husstande, hvor der bor personer, der får udbetalt folkepension eller førtidspension (førtidspension skal være tilkendt, eller en sag herom påbegyndt inden 01. januar 2003).
2)  Boligsikring for øvrige husstande, herunder efterlønsmodtagere og personer, der er tilkendt førtidspension efter 01. januar 2003.

Boligstøttens størrelse afhænger af:
-  Lejlighedens størrelse 
-  Huslejens størrelse 
-  Antal børn 
-  Indkomst og formue

Det er Udbetaling Danmark, du skal kontakte, hvis du ønsker at søge om boligstøtte, eller har ændringer til din nuværende boligstøtte. Dog vil huslejeændringer blive meddelt automatisk af AAB.

Boligstøtte søges på: www.borger.dk

Udbetaling Danmark kan også kontaktes på tlf. 7012 8063

Læs BL´s pjece om boligstøtte