Højmarken.....gør livet lidt grønnere

03-04-2014

AAB Silkeborg

IMG 0680

På det ordinære afdelingsmøde, mandag d. 26. august 2013, fik bestyrelsen i afdeling 39 vedtaget et forslag blandt beboerne om at afsætte kr. 150.000,- til montering af et fælles solcelleanlæg i 2014.

Tænker på mijøet
Anlægget skulle dække en del af afdelingens fælles elforbrug (ca. 33.000 kWh/år) til fælleshus, vaskeri og gadebelysning.
”Bestyrelse i afdeling 39 mener at det er vigtigt at tænke på miljøet, og hvad man selv kan gøre, samtidig vil et solcelleanlæg være et godt signal at sende fra vores afdeling”, udtaler bestyrelsesmedlem Finn Pedersen, beboer i afd. 39 og primus motor på solcelleprojektet.
Bestyrelsen mener desuden at investeringen i solceller kommer til at give en god forrentning af afdelingens opsparing, frem for at have penge i banken.

Afdeling 39’s fælles solcelleanlæg blev monteret på taget ved siden af fælleshuset og tilsluttet afdelingens fælles elmåler d. 13.-14. februar 2014. Selve solcelleanlægget blev sat i drift d. 15. februar 2014.
Solcelleanlægget består af 40 solcellepaneler, der tilsammen dækker et areal på 52 m2.
Den installerede effekt er på 8 kWh og anlægget forventes at producere ca. 7.750 kWh pr. år (ca. 23 % af afdeling 39’s fælles elforbrug).
Solcelleanlægget har fra start til nu (pr. 27.03.2014) produceret 680 kWh, og anlægget fungerer helt som forventet.

Der bliver holdt nøje øje
Afdelingen kan overvåge solcelleanlægget (via internettet), så produktionen kan følges og man kan holde øje med at anlægget kører som det skal.
Afdeling 39 har deres egen afdelingsside på AAB Silkeborgs hjemmeside www.aab-silkeborg.dk. Her er det planen at dem der ønsker det, på sigt kan følge produktionen måned for måned.

”Jeg fik selv monteret et 2,3kW (12 paneler) anlæg på taget over vores lejlighed, Højmarken 160 (i oktober 2012), som er koblet til vores egen elmåler”, fortæller Finn Pedersen og han fortsætter: ”Bestyrelsen fornemmer en god og positiv interesse for solcelleprojektet, og det bliver spændende at evalurere projektet om et års tid”.
Reglerne for afregning af solcellestrøm er blevet sådan at det bedst kan betale sig at bruge så meget af el-produktionen direkte, så bestyrelsen i afdeling 39 opfordrer de beboere, der har mulighed for at vaske om dagen, til at gøre det og på den måde medvirke til bedst mulig økonomi i solcelleanlægget.

Har du spørgsmål til projektet eller afdelingens erfaringer med solceller, kontakt Finn Pedersen, tlf. 30 37 65 69.


Læs mere: