Godt nytår

06-01-2015

AAB Silkeborg

Vi ønsker alle vores beboere et rigtig godt nytår. Her kan du læse lidt om, hvad der er sket i AAB Silkeborg i 2014, og hvad du kan se frem til i 2015.

Året der gik
2014 har ud over en fortsat stabil drift også budt på nogle forandringer for AAB Silkeborg og dermed også for jer som beboere. Vi har blandt andet købt helt nye maskiner, som i løbet af 2014 er rullet ud i jeres afdelinger. Med dem kan vi sikre en mere effektiv drift og skabe synlige resultater specielt i forhold til de grønne områder.

Vi har også arbejdet videre med at finpudse og tilrette de organisationsændringer, som trådte i kraft tilbage i 2013. Blandt andet på baggrund af den tilfredshedsundersøgelse, som blev foretaget i løbet af foråret 2014. For jer som beboere har det f.eks. betydet, at I til daglig har mødt flere forskellige ejendomsfunktionærer, end det tidligere var tilfældet. Til gengæld betyder det også, at vores medarbejdere bruger mere tid på det, de er bedst til, samt at vi ikke er så sårbare, hvis en af vores medarbejdere skulle blive ramt af en skade eller sygdom.

Året der kommer
2015 vil selvfølgelig på mange måder komme til at ligne de tidligere år. Der vil f.eks. igen blive lavet forbrugsregnskaber henover foråret, som vil blive afregnet over huslejen for april måned. Ligeledes vil beboerdemokratiet fortsætte sin vanlige gang med budgetmøder i august og september, hvor vi her håber på at se rigtig mange af jer. Disse møder er jo netop jeres mulighed for at være med til at påvirke jeres afdeling, så den også fremadrettet kommer til at leve op til jeres håb og forventninger.

2015 byder dog også på nye begivenheder. Som en af de største skal fremhæves, at AAB fylder 75 år. Der vil i den forbindelse blive lavet forskellige tiltag i løbet af året, hvor I blandt andet kan se frem til en invitation til reception den 26. september. Så sæt allerede nu kryds i kalenderen – vi glæder os til at se jer alle sammen! Ligeledes vil I i løbet af 2015 blive præsenteret for vores nye navn og logo, som vi håber I vil tage godt imod. Det er ikke fordi, der kommer radikale ændringer, men vi vil gerne have et nyt udtryk, så vi også udadtil viser, at vi over de seneste år har flyttet os langt.

Spændende byggeprojekter i 2015
I forhold til renoveringer og nybyggeri får vi masser at se til i 2015. Totalrenoveringer af afdeling 1, 5 og 7 fortsætter og vores nye byggeri i Borgergade begynder for alvor at tage fart. Så vi gør også i 2015, hvad vi kan, for at sikre, at så mange som muligt af jer beboere bor i gode og tidssvarende boliger til en fornuftig pris.

Endnu engang godt nytår – og vi glæder os til fortsat at samarbejde med jer i 2015.