En driftsleder fortæller.......

15-05-2014

AAB Silkeborg

AAB Poulrosenkvist
Poul Rosenkvist, driftsleder på Århusbakken. Driftsområdet består af 10 afdelinger med lidt over 800 lejemål. 

Hvilke projekter har I særligt fokus på lige for tiden?

”De grønne områder tager meget af vores tid, ukrudtet gror og græsset skal slås. Denne årstid er en travl tid for vores grønne team på Århusbakken”.

”Desuden har vi forventet opstart af renovering i afdeling 5 omkring d. 1. juni 2014. 18 lejemål er blevet genhuset i forbindelse med renoveringen, det har taget en del af vores tid og det ser nu heldigvis ud til at kabalen er gået op. Enkelte beboere vælger pga. renoveringen at flytte permanent, men de fleste har dog valgt at komme tilbage til afdelingen efter renoveringen, hvilket jo er dejligt”.

”I 2015 har vi endnu en renovering på Århusbakken, nemlig afd. 7. Her vil der blandt andet blive opført penthouselejligheder. Jeg glæder mig rigtig meget til hele renoveringsprocessen i de to afdelinger og til at se det endelige resultat”.

”Vi har også fået udarbejdet oversigtsplaner for vores afdelinger i driftsområdet. Disse er blevet et fast element i indflyttermapperne til nye beboere og kan desuden findes på hjemmesiden; www.aab-silkeborg.dk (under den pågældende afdeling)”.

”Ellers går vores tid med fraflytninger og indflytninger. Der er altid en masse ting som skal ordnes i forbindelse med disse.”

 

Hvordan er det at være driftsleder på Århusbakken?

”Det er et meget spændende arbejde. Jeg holder af det øget fokus, vi har på den gode service overfor vores beboere. Vi bestræber os altid på at være lyttende og have beboerne i centrum, når vi tilrettelægger arbejdet. Vores beboere er blevet rigtig gode til at sende os mails, når de har spørgsmål eller andet (ahb@aab-silkeborg.dk). Der er desuden ingen tvivl om, at vores dygtige og engagerede medarbejdere er med til at holde et højt niveau.”

”Inden længe vil hele boligorganisationen igangsætte en beboertilfredshedsundersøgelse, som forhåbentlig skal gøre os alle sammen klogere på, hvad vi kan blive bedre til og hvad der fungerer godt set med ”beboer-briller”.

 

Hvad gør I på Århusbakken for at forbedre jeres kompetencer?

”Vi er på relevante kurser. I år har vi blandt andet haft folk på kursus i planlægning af plejeopgaver (i de grønne anlæg), design af grønne anlæg og brandforanstaltninger ved ukrudtsbrænding”.

”Desuden har driftslederafløseren været på kursus i it-programmet iSyn. Når der skal foretages syn af en bolig, medbringer ejendomsfunktionæren sin iPad, hvor iSyn er installeret. iSyn indeholder alle oplysninger om det pågældende lejemål, og synet foregår ved, at ejendomsfunktionæren udfylder et elektronisk skema på sin tablet.”    

”En af vores ejendomsfunktionærer har desuden taget en arbejdsmiljøuddannelse.”

 

Samarbejder i med de andre driftsområder?

”Ja, vi hjælper hinanden på tværs af driftsområderne, hvis et driftsområde eksempelvis i en periode har ekstra travlt med et projekt eller lign. stiller de andre driftsområder gerne en ekstra medarbejder til rådighed, hvis det passer ind.”

”Der er også et øget fokus på at vi benytter de forskellige værktøjer og materiel på tværs af driftsområderne, det sparer både tid og penge.”  

 


Kontaktoplysninger

Driftskontor Århusbakken

Adresse: Solsortevej 2, 8600 Silkeborg

Telefon: 8722 7281

E-mail: ahb@aab-silkeborg.dk

 

Kontorets åbningstider:

Alle hverdage: 7.30 - 9.00

+ torsdag: 16.00 - 17.00


Kontorets arbejdstider:

Mandag - onsdag: 7.00 - 15.30

Torsdag: 7.00 - 14.30

Fredag: 7.00 - 13.30