Ejendomsfunktionærer i vinterberedskab

14-01-2015

AAB Silkeborg

I sommerhalvåret har vores ”grønne folk” rigeligt at se til med at hakke, rydde og beskære, så de grønne arealer holder sig pæne. Men hvad går tiden egentlig med i vinterhalvåret, når kulde og mørke sætter væksten i bero? Driftsleder, Silas Haargaard, fortæller om arbejdet i driftsområdet Dybkær.

Snerydning
snerydning
Snerydning og glatførebekæmpelse er normalt noget af det, der går meget tid med. Den her vinter har selvfølgelig indtil nu været meget mild, men normalt er det en af de helt store opgaver. Dertil kommer, at arbejdet er umulig at planlægge. Vi styrer jo ikke selv, hvornår sneen falder, så vi må bare rykke ud, når behovet opstår.

Vi arbejder for, at alle vores beboere som minimum hele tiden har ubesværet adgang til og fra deres bolig. Og det gælder jo både inden for og uden for vores normale arbejdstid. Først derefter begynder vi at rydde parkeringspladser, adgangsveje mv.

Med den nye struktur, der blev indført i 2013, arbejder vi nu mere på tværs af de afdelingerne, så vi nu har en mere ensartet standard for alle vores boliger og områder. Dertil kommer, at vi ikke længere er så sårbare, hvis en af vores medarbejdere går ned med sygdom, skade eller lignende.

Fældning og beskæring
Den milde vinter har indtil videre givet os mulighed for at få tyndet ud i vores skove og buskadser. Specielt omkring vores boliger på Narvikvej og Arendalsvej, er der den seneste periode blevet fjernet rigtig meget træ og buskads. Det næste område der står for tur, er kløften på Højmarken, der er blevet for vildtvoksende og giver uforholdsmæssigt meget skygge i visse haver.

Når vi får tyndet ud i beplantningen, giver det mere lys og luft til de omkringlæggende boliger samtidig med, at områderne bliver nemmere at vedligeholde i løbet af vækstsæsonen, da de vil sætte færre frø.

Indendørs projekter til gråvejrsdagene
Det er jo ikke nogen hemmelighed, at det er sjovere at gå ude, når solen skinner. Derfor forsøger vi også så vidt muligt at lægge vores indendørsarbejde i vinterhalvåret. Her sørger vi for eksempel for, at vores cykelkældre bliver støvsuget eller fejet. Vi arbejder også på at klargøre og udvikle vores maskinpark, så den står klar, når vækstsæsonen starter. I år har vi blandt andet renoveret vores trailere med nye sider, bunde, advarselstrekanter og lygter samt monteret værn mod vejsalt på flere af vores nye køretøjer.

 

Henover de næste måneder vil vi bringe billeder fra og fortællinger om nogle af de konkrete projekter, som bliver udført af vores ejendomsfunktionærer denne vinter.