AAB Silkeborg bekæmper ensomhed med fællesskaber

11-03-2021

af Loa Benedikte Theibel

- 3 projekter udtaget til støtte fra Kulturministeriet

Lige nu kan folkene bag 89 projekter glæde sig over, at deres projekter er blevet udtaget til at modtage penge fra Vær Med-puljen. En pulje på 15 millioner, som Kulturministeriet har afsat til aktiviteter, der skal hjælpe med at bekæmpe ensomhed i de almene boligområder. 135 projekter blev sendt ind til et samlet beløb på 28,7 mil, 89 projekter blev udvalgt, heraf 3 med rødder i AAB Silkeborg.

Vær Med-kampagnens budskab er, at vi bedst bekæmper ensomhed og mistrivsel ved at handle. Ved at invitere og byde folk ind i nye fællesskaber. Takke ja til den invitation, der kommer eller være modig og spørge, om man må være med.

”Vi er meget stolte over, at vi har fået bevilliget midler til 3 projekter. Vi bærer alle et ansvar for at imødegå ensomhed i vores samfund. Vi tænker bæredygtigt i AAB Silkeborg – også social bæredygtighed. Når vi i organisationen arbejder med FN’s verdensmål indebærer det også at sikre sundhed og trivsel for vores beboere. At være en del af et socialt fællesskab er meget værdifuldt og trivselsfremmende og med til at mindske følelsen af ensomhed og udenforskab”, udtaler Flemming Jensen, direktør AAB Silkeborg.

Sammen med blandt andet Silkeborg Kommune og Silkeborg Boligselskab har AAB Silkeborg fået bevilliget støtte til 2 projekter, der har til formål at bekæmpe ensomhed i de almene boligområder under Covid-19. Begge projekter har udgangspunkt i lokalområdet Århusbakken og Projekt Nærmiljø med projektleder Vanja Horvat Pedersen som igangsættende katalysator.

Den ene ansøgning tager udgangspunkt i et omfattende samarbejde med teaterforeningen Magistraten, som vil lave et forløb over tre måneder på Århusbakken, med fokus på fælles kulturelle oplevelser i område.

Den anden ansøgning tager udgangspunkt i de aktiviteter, som Projekt Nærmiljø har startet i området ex fællesspisning, skridttællerkonkurrencer, mandeklub o. lign.

”Puljemidlerne gør det muligt for os at vække en række fællesskaber til live, som beboerne på Århusbakken har været med til at skabe forinden Covid-19. Aktiviteterne, som vi har søgt penge til, lægger sig nemlig op ad de fysiske fællesskaber og netværk, som der savnes i områderne, og vi glæder os meget til at kunne ’puste liv i fællesskaberne’ på nye måder, indtil vi venter på at kunne mødes fysisk igen” udtaler Vanja Horvat Pedersen, projektleder på Projekt Nærmiljø.


Det tredje og sidste projekt der har fået støtte fra Kulturministeriet er et projekt i samarbejde mellem Den Boligsociale Helhedsplan i Silkeborg, Arbejdernes Byggeforening og AAB Silkeborg. Tanken med projektet er at invitere børn i alderen 7-12 år ind til et perlepladeprojekt. Ca. 200 børn får leveret en pakke perle-kit og så laver børnene et lille perlepladekunstværk, som efterfølgende bliver samlet til store fælles kunstværker, der bliver hængt op i Beboerhuset på Kejlstrupvej og i afdeling 22 & 25.


”Vi vil gerne skabe en følelse af fællesskab på tværs blandt disse børn og unge efter den lange isolation. Og vi vil også gerne snakke med dem om, hvordan de kommer i gang med et aktivt fritidsliv, som har stået på stand by rigtig længe. Et tiltrængt sjovt projekt, som kan give en følelse af at være en del af noget lidt større”, udtaler Mia Butler, leder af Helhedsplanen

 

Projektet bliver til i samarbejde med Broen Silkeborg og Dansk flygtningehjælp.

Trivsel Og Sundhed