Hils på Per og Eske

I 25 år har vi haft glæde af Per Jensen og Eske Jensen. De kom til AAB Silkeborg i 1993 og er begge tilknyttet driftsområde Dybkær. 

Forside Close Up Per Og Eske

Læs mere

Velkommen til beboerne i Kongegården!

Det er med stor fornøjelse, at AAB Silkeborg byder vores nye beboere velkommen til Kongegården. 

Kongegaarden Indflyttere

Beboerdemokrati

Når du bor i en almen boligorganisation
som AAB Silkeborg, får du mere end et godt sted at bo.

Du får også indflydelse gennem et stærkt beboerdemokrati. 
Du er med til at bestemme standarden i boligerne, og du vælger de medbeboere, der skal være dine talsmænd.

Hver afdeling er en økonomisk selvstændig enhed, og du er med til at vedtage budgettet. På møder i afdelingen diskuteres emner som husdyrhold, større vedligeholdelses- og forbedringsarbejder og andre temaer af interesse for alle. 

Beboerdemokrati

 

Er du ny i afdelings-
bestyrelsen?

Vi har lavet to korte videoer til dig, som giver dig svar på hvilken rolle du har i en afdelingsbestyrelse og om hvilken indflydelse og hvilke rettigheder du som tillidsvalgt har hos AAB Silkeborg. 

Se videoer


Youtube Icon Full Color

Vi byder dig velkommen.  

Skab selv din egen bolig!

Selvom du bor til leje kan du godt give din bolig et personligt præg. Du kan tilmed i nogle tilfælde få økonomisk kompensation for dine forbedringer.

Sådan nogle forbedringer falder ind under det, der kaldes råderetten. Det er med andre ord din vej til større frihed og flere muligheder for at tilpasse boligen til lige præcis dine ønsker og behov.

 

Læs mere om Råderetten