Nye malerier i fælleshuset i afd. 39

Afdeling 39 fik bevilget penge fra AAB Silkeborgs kunstforening og har nu købt 2 malerier af musikeren og kunstneren Thomas Borghus.

Maleri Af Thomas Borghus 2 Web   Maleri Af Thomas Borghus Web

Læs mere

Beboerdemokrati

Når du bor i en almen boligorganisation
som AAB Silkeborg, får du mere end et godt sted at bo.

Du får også indflydelse gennem et stærkt beboerdemokrati. 
Du er med til at bestemme standarden i boligerne, og du vælger de medbeboere, der skal være dine talsmænd.

Hver afdeling er en økonomisk selvstændig enhed, og du er med til at vedtage budgettet. På møder i afdelingen diskuteres emner som husdyrhold, større vedligeholdelses- og forbedringsarbejder og andre temaer af interesse for alle. 

Beboerdemokrati

 

Er du ny i afdelings-
bestyrelsen?

Vi har lavet to korte videoer til dig, som giver dig svar på hvilken rolle du har i en afdelingsbestyrelse og om hvilken indflydelse og hvilke rettigheder du som tillidsvalgt har hos AAB Silkeborg. 

Se videoer


Youtube Icon Full Color

Vi byder dig velkommen.  

Skab selv din egen bolig!

Selvom du bor til leje kan du godt give din bolig et personligt præg. Du kan tilmed i nogle tilfælde få økonomisk kompensation for dine forbedringer.

Sådan nogle forbedringer falder ind under det, der kaldes råderetten. Det er med andre ord din vej til større frihed og flere muligheder for at tilpasse boligen til lige præcis dine ønsker og behov.

 

Læs mere om Råderetten