Ungdomsboliger

Erklæring om studie- og uddannelsesaktivitet skal udfyldes og underskrives af både dig som beboer samt af dit studiested.

Du skal jf. Bekendtgørelse om opsigelse i statsstøttede ungdomsboliger dokumentere din studieaktivitet for dels at få tildelt lejemålet og dels for at kunne opretholde det. 

Du vil mindst én gang årligt blive bedt om en ny erklæring.
Erklæring om studie-/uddannelsesaktivitet:


Udklip