Nøgler til boligen

Du får udleveret nøglerne i forbindelse med indflytningen. Vi kontakter dig med tidspunktet.

HUSK at indskuddet og 1. husleje skal være indbetalt, før du kan få nøglerne til boligen.

Nøgler kan kun udleveres til andre, hvis der forevises en fuldmagt fra indflytter/beboer.
Falder overtagelsesdagen i en weekend eller på en helligdag, kan indflytning og nøgleudlevering aftales hverdagen forinden.

Ekstra system nøgler kan bestilles via AAB mod betaling.

Når du flytter, skal alle udleverede nøgler afleveres til ejendomsfunktionæren senest ved fraflytningssynet.

Hvis der mangler én eller flere systemnøgler, vil låsen blive omkodet på din regning.