Nøgler til boligen

Ved indflytning skal du afhente nøglerne hos afdelingens driftsleder. Det er en god idé at kontakte driftslederen nogle dage før indflytning, så du mere præcist kan aftale et tidspunkt for nøgleudlevering.

Nøglerne udleveres på overtagelsesdagen, når 1. husleje og indskuddet er indbetalt.

Nøgler kan kun udleveres til andre, hvis der forevises en fuldmagt fra indflytter/beboer.
Falder overtagelsesdagen i en weekend eller på en helligdag, kan nøglerne afhentes hverdagen forinden. Hvis du får udleveret nøgler før overtagelsesdagen , skal du betale husleje for de ekstra dage. 
Ekstra nøgler kan bestilles hos driftslederen. Beboeren skal selv betale for disse.

Når du flytter skal samtlige nøgler, der er udleveret, afleveres til driftslederen senest ved fraflytningssynet.

Såfremt der er bortkommet én eller flere nøgler, vil låsen blive omkodet på fraflytters regning.