Lån til boligindskud/boligandel

Kommunen kan, hvis en husstands indtægt er lav, give lån til boligindskud i et alment boligbyggeri.

Hvis indtægten overstiger grænsen for et kommunalt lån, kan kommunen også give garanti for et banklån til betaling af boligandelen, men har ikke pligt til det.

Hvis du ønsker at søge om lån til indskud, skal du henvende dig til: Silkeborg Kommune