Indflytningssyn

Når du flytter ind i en bolig hos AAB Silkeborg, foretages der senest 14 dage efter din overtagelse af lejemålet et indflytningssyn. Ved indflytningssynet gennemgår du lejemålet sammen med driftslederen eller ejendomsfunktionæren, og der udfyldes en indflytningsrapport.

Den fejl- og mangelliste, der blev udleveret til dig ved kontraktunderskrift, skal senest afleveres ved indflytningssynet. Driftslederen vil vurdere, hvilke mangler der skal udbedres, og hvilke der noteres på sagen, således at du ikke kommer til at hæfte for dem ved senere fraflytning.

Væsentlige fejl og mangler vil blive udbedret hurtigst muligt.

Indflytningsrapporten og fejl- og mangellisten opbevares indtil du fraflytter lejemålet. Dette sikrer, at du ikke kommer til at hæfte for fejl og mangler opstået før din overtagelse af boligen.

Genparten af fejl- og mangellisten skal du selv beholde.