Boligstøtte

Udbetaling Danmark får automatisk besked fra SKAT, hvis indkomsten for dig, eller en du bor sammen med, ændrer sig. 
Hvis ændringen har betydning for din boligstøtte, får du et brev fra Udbetaling Danmark. Måneden efter får du enten udbetalt det, du har fået for lidt eller får trukket det beløb, du har fået for meget i din boligstøtte.

Her kan du se en tidslinje over forløbet for, hvordan din boligstøtte bliver beregnet igen hver måned.Læs mere på borger.dk


Hvis du bor til leje i en lejlighed med eget køkken, kan du måske få hjælp til huslejen. 
Hjælpen hedder boligstøtte.

Der er to slags boligstøtte:

- Boligydelse for husstande, hvor der bor personer, der får udbetalt folkepension eller førtidspension (førtidspension skal være tilkendt, eller en sag herom påbegyndt inden 01. januar 2003). 
 
- Boligsikring for øvrige husstande, herunder efterlønsmodtagere og personer, der er tilkendt førtidspension efter 01. januar 2003.

Boligstøttens størrelse afhænger af:

- Lejlighedens størrelse
- Huslejens størrelse
- Antal børn
- Indkomst og formue

Det er Udbetaling Danmark, du skal kontakte, hvis du ønsker at søge om boligstøtte, eller har ændringer til din nuværende boligstøtte. Dog vil huslejeændringer blive meddelt automatisk af AAB.

Boligstøtte søges på: www.borger.dk

Udbetaling Danmark kan også kontaktes på tlf. 7012 8063

Se film om hvordan du søger boligstøtte: 
Udklip