Overdragelse af privat indbo

Laver du en aftale med den nye lejer om overdragelse af. eks. gardiner, skabe mv. skal I udfylde og indsende en overdragelseserklæring.

Overdragelseserklæringen skal være os i hænde senest 8 dage før datoen for fraflytningssynet.

Ved overskridelse af denne frist, skal du betale for at få dit efterladte private indbo afmonteret og fjernet. Omkostningen hertil vil blive fastsat ved fraflytningssynet.

Vi gør opmærksom på, at rengøring ikke kan overdrages til ny lejer. 

Såfremt hvidevarer der er installeret under installationsretten overdrages, så overtager indflytter med sin godkendelse vedligeholdelses forpligtigelsen på hvidevarerne herunder pligten til at fjerne hvidevarerne ved fraflytning. Ved fraflytningssynet af boligen skal hvidevarerne trækkes ud, så synspersonalet har mulighed for at kontrollere de tekniske installationer.