Overdragelse af kontrakt

Hvis du ved indgåelse af kontrakten var den eneste på lejekontrakten, detyder det ikke, at din tilkomne ægtefælle/partner mister muligheden for at overtage lejemålet, hvis I ønsker at flytte fra hinanden. Der er dog nogle betingelser som skal være opfyldt:

- der er indgået ægteskab eller registreret partnerskab.

- Samlever har været tilmeldt adressen i folkeregisteret i mindst 2 år.

I kan bruge denne blanket Overdragelse af lejekontrakt til overdragelse af kontrakten. 


Husk at I selv skal fremskaffe nødvendig dokumentation og fremsende denne sammen med erklæringen.