Opsigelse af bolig

Hvis du vil opsige din bolig, skal du udfylde en opsigelsesblanket (se nedenstående). Det fremgår af din lejekontrakt, hvor lang tid du hæfter for lejemålet.

Du skal fraflytte boligen 14 dage før opsigelsesperiodens udløb, så boligen kan istandsættes til den nye lejer. Du skal betale leje i istandsættelsesperioden.


Opsigelsesfrister:

  • Familieboliger har 3 måneder frem til den 1. eller 15 i en måned.
  • Ældreboliger har 3 måneder frem til den 1. eller 15 i en måned.
  • Ungdomsboliger har enten 6 uger eller 3 måneder frem til den 1. eller 15 i en måned (se opsigelsesblanketten).
  • Kollegielejligheder har 6 uger frem til den 1. eller 15. i en måned
  • Klubværelser har 1 måneds opsigelse frem til den 1. eller 15. i en måned.


Opsigelsesfrister:
Eksempel på opsigelse af en familiebolig (3 måneder):
Boligen er fraflyttet den 15/4 – det giver en frigørelsesdato til den 30/4 (pga. 14 dages istandsættelsesperiode). Boligen skal opsiges senest den 31/1

Eksempel på opsigelse af en kollegielejlighed (6 uger):
Boligen er fraflyttet den 1/7 – det giver en frigørelsesdato til den 15/7 (pga. 14 dages istandsættelsesperiode). Boligen skal opsiges senest den 31/5

Har du effekter, f.eks. tæpper, gardiner, skabe eller lign. som ny lejer ønsker at overtage, skal du udfylde en overdragelseserklæring, som I begge skal underskrive. Erklæringen skal indsendes senest 8 dage før fraflytningssynet. Boligorganisationen overtager ikke vedligeholdelsen af disse effekter. Vær opmærksom på, at selv om indflytter køber indbo af fraflytter, skal alt indbo være fjernet fra lejligheden ved syn.

Nemid 

Ønsker du at opsige din bolig, kan det ske med NemID - klik her

Kan du ikke underskrive elektronisk med NemID, skal du sende en skriftlig opsigelse til Administrationen på Borgergade 103.  - klik her

Opsigelse af dødsbo
Det er vigtigt, at afdødes lejemål opsiges så hurtigt som muligt, således boets forpligtigelser og udgifter begrænses.
Ved modtagelse af opsigelsen af lejemålet vil AAB automatisk afmelde kundeforhioldet hos elforsyningen pr. frigørelsesdatoen. Såfremt lejemålet bliver genudlejet tidligere, vil en afmelding allerede ske fra denne dato.

Lejemålet synes i henhold til normale procedurer og eventuelt overskydende beløb fra flytteopgørelsen afregnes efter henvisning fra Skifteretten. Eventuelle efterbetalinger anmeldes ligeledes til skifteretten og kravet fremsendes til bobestyreren.

Ønsker du at opsige bi-lejemål, mens du fortsat bliver boende i din bolig - klik her