Istandsættelse

Reglerne for vedligeholdelse og istandsættelse fremgår af boligorganisationens vedligeholdelsesreglement.

Disse istandsættelsesregler omfatter:

  • Normalistandsættelse 
  • Istandsættelse som følge af misligholdelse 
  • Istandsættelse som følge af slid og ælde

Normalistandsættelse omfatter loftbehandling, vægbehandling samt rengøring efter håndværkere.

Afdelingen overtager udgiften til normalistandsættelse ved fraflytning med 1% pr. måned. Efter 8 år og 4 måneders beboelse i den pågældende bolig har afdelingen således overtaget hele normalistandsættelsesudgiften.

Misligholdelse
Misligholdelse foreligger, når der konstateres forringelser eller skade som følge af fejlagtig brug, fejlagtig vedligeholdelse eller uforsvarlig adfærd af beboeren, medlemmer af dennes husstand eller andre, som beboeren har givet adgang til boligen. Istandsættelse som følge af misligholdelse skal altid betales af boligtageren.

Slid og ælde 
Træværk, inventar, tekniske installationer og gulve kan bære præg af almindeligt slid og ælde for et lejemål af den pågældende type og alder. Du hæfter ikke for istandsættelsesarbejder, der iværksættes som følge af slid og ælde.