Fratrædelse fra kontrakt

Det kan ske, at to lejere, der begge står på lejekontrakten, ønsker at flytte fra hinanden.
I forhold til lejekontrakten og lejemålet, vil det være hensigtsmæssigt for begge parter, at den fraflyttende lejer fraskriver sig lejekontrakten og dermed frasiger sig rettigheder og forpligtelser vedr. boligen.

Som forudsætning for, at en lejer kan fraskrive sig kontrakten, skal begge lejere underskrive blanketten, hvorved den blivende lejerovertager alle rettigheder og forpligtelser.

Denne blanket Overdragelse af lejekontrakt, der også indeholder en beskrivelse af rettigheder og forpligtelser skal udfyldes. Blanketten kan også fåes ved personlig henvendelse til os.