Fraflytningssyn

Ved fraflytning bliver din bolig synet af en driftsleder eller ejendomsfunktionær, som vurderer, hvilke istandsættelsesarbejder der evt. skal iværksættes før nyindflytning.
Normalistandsættelse vil blive afregnet i henhold til A-ordningen.

Du kan læse om A-ordningen i vedligeholdelsesreglementet, som du fik udleveret ved indflytning. 

Tidspunktet for fraflytningsynet varsles skriftligt 8 dage inden fraflytning.

Såfremt du ønsker at være til stede ved synet, bedes du medbringe alle nøgler til lejligheden samt evt. vaskekort/vaskebrikker.

Er du forhindret i at deltage, skal nøgler samt evt. vaskekort/vaskebrikker afleveres til driftslederen eller hos AABs administration på Borgergade 103 inden synet. Kopi af synsrapport og prisoverslag vil blive fremsendt til dig snarest muligt efter synet.

Lejemålet skal ryddes totalt, og der skal være foretaget hovedrengøring, inden synstidspunktet.