Flytteopgørelse

Du vil normalt ca. 6 uger fra din frigørelsesdato modtage en flytteopgørelse.

På flytteopgørelsen vil indskud, depositum, manglende huslejebetaling samt diverse udgifter til istandsættelse m.m. blive opgjort og kopi af regningsbilag for normalistandsættelse og mislighold m.v. vil blive vedlagt.

Dit eventuelle tilgodehavende vil blive overført til din nem-konto.

Evt. skyldigt beløb vedrørende flytteopgørelsen skal indbetales. Du vil ikke kunne tildeles en ny bolig, hvis du har gæld til boligorganisationen.