Aflæsning af forbrugsmåler

Forbrugsmålerne vedrørende el, vand og varme vil blive aflæst umiddelbart inden en ny lejer flytter ind i boligen.

Hvor du som lejer har fået afregnet vand- og varmeforbrug over huslejen, vil du som fraflyttet modtage dit tilgodehavende eller efterregning i april måned det efterfølgende år.

Med hensyn til el vil du modtage en slutopgørelse direkte fra din el-leverandør kort tid efter din fraflytning.

Ved flytning i forbrugsregnskabsperioden skal du betale for aflæsning af forbrugsmålere for varme og vand. Beløbet opkræves i forbindelse med udarbejdelse af flytteopgørelsen (dette gælder ikke i afdelinger, hvor beboere betaler direkte til forsyningen).