Rottebekæmpelse

Der er sommetider henvendelser fra beboere, der har observeret en rotte i vores område. Dette kan sjældent helt undgås, men man kan ved fornuftig beboeradfærd forebygge besøg af rotter og andre skadedyr.

Følgende retningslinjer bør følges af alle:

  • Fuglefodring på jorden skal undgås og spildt foder skal fjernes.
  • Fuglefodring skal foregå på foderbræt.
  • Læg kun foder ud i mængder der bliver spist op dagligt.
  • Øvrigt spiseligt korn, foder til kaniner m.v. der opbevares i skure og udhuse skal gøres utilgængeligt for rotter. Lukkede beholdere anbefales.


Yderligere informationer kan findes på:
http://silkeborgkommune.dk/borger/miljoe-energi-og-affald/miljoe/rotter

Herinde er der også en online formular til anmeldelse af rotteobservationer.

I har som beboere pligt til at underrette AAB Silkeborg, hvis I ser en rotte.

I særlige tilfælde kan rottebekæmperen kontaktes;
hverdage imellem kl. 07.00 – 09.00 på tlf. nr. 40 34 57 87