Råderetten – økonomisk set

Hvis du laver godkendte renoveringer og efterfølgende flytter fra din lejlighed, er du berettiget til økonomisk godtgørelse for dine forbedringer. Det vil med andre ord sige, at du får udbetalt penge svarende til den værdi, som dine renoveringer er beregnet til, når du flytter ud.

I selve beregningen indgår en række elementer, som bliver fastlagt i den enkelte sag. Overordnet gælder, at køkkenets værdi nedskrives over en bestemt årrække, f.eks. 20 år. Det betyder, at godtgørelsen for køkkenet falder årligt og efter 20 år vil være helt bortfaldt.

Læs mere om de generelle råderetsregler

Et eksempel:
Hvis du nu har brugt 75.000 på at renovere dit køkken, og du ender med at flytte efter 5 år, så vil dine renoveringer stadig have en høj værdi, som dermed overgår til boligselskabet. Når du flytter, skal du have en tilsvarende økonomisk godtgørelse.

Efter 5 år vil din godtgørelse være:
75.000 kr. /20 år * (20 år - 5 år) = 56.250 kr.

Læs også BL’s folder ’Råderetten’ for mere udførlig beskrivelse.