Råderet

Som beboer hos AAB Silkeborg behøver du ikke at bo i en bolig, som til forveksling minder om naboens. Du behøver heller ikke at sende misundelige blikke mod de boligejere, som øger værdien af deres boliger ved at udføre forbedringsarbejde. Du har nemlig også den mulighed ved at udnytte råderetten. Du kan eksempelvis flytte ikke-bærende vægge og ændre på ruminddelingen, indsætte et nyt køkken eller renovere badeværelset i boligen.

Det er således en myte, at du intet må gøre ved din bolig.

Du kan som beboer gå ind på din afdelingsside og finde råderetskataloget, der er gældende i lige netop din afdeling.

Før du går i gang med at indrette din bolig efter eget ønske, skal du skriftligt meddele dette til os.

Anmeldelsen skal indeholde følgende:

  • Navn, adresse, lejl.nr. og telefonnummer 
  • Beskrivelse af forbedring/forandring 
  • Tidspunkt for udførelse 
  • Liste over materialer og inventar som skal anvendes 
  • Eventuelle tegninger 
  • Prisoverslag

Anmeldelse
Anmeldelsen mailes til: info@aab-silkeborg.dk, eller sendes med post til: AAB Silkeborg, Borgergade 103, 8600 Silkeborg.

Arbejde udført under råderetten giver også ret til økonomisk godtgørelse.
Du kan her læse mere om de økonomiske vilkår for råderetsarbejde.


ArendalsvejDu må IKKE igangsætte råderetsarbejder før der foreligger en skriftlig tilladelse. Der vil maksimalt gå 8 uger fra anmeldelsen modtages, til du modtager svar. Kræver arbejdet byggetilladelse, skal AAB indhente denne, inden du får svar på din anmeldelse. Udgiften til byggetilladelsen betales af dig som lejer. Når arbejdet er udført, skal det endeligt godkendes af AAB. 

Arbejder der ønskes udført under råderetten skal udføres i henhold til pjecen om råderet nedenfor.

Råderetten

Har du spørgsmål er du naturligvis altid velkommen til at kontakte os.