Kabel TV & internet

TV
Grundpakker betales over huslejen og tillægspakker bestilles/betales hos udbyder.

Find mere info om;

YouSee telefon 70 70 40 40
Waoo telefon 70 15 00 60

Har du problemer med Waoo, få hjælp her

Internet
I flere afdelinger leveres som standard en 1/1 Mb forbindelse til hvert lejemål. Forbindelsen afregnes over huslejen. Såfremt du ønsker en hurtigere forbindelse, kan dette aftales med Eniig, til hvem merprisen også afregnes.Kontakt Eniig, telefon 70 15 00 60

I de afdelinger der ikke har en kollektiv leverance fra Waoo, foreslår vi, at den enkelte beboer taler med YouSee, der vil kunne levere en driftsikker forbindelse. Beboeren afregner selv direkte med YouSee. Kontakt YouSee telefon 70 70 40 40.


382239

Pr.  01.07.2016 har folketinget indgået et medieforlig, som indebærer at beboere får en større valgfrihed, når det gælder TV-programpakker (ikke internet/fiberbredbånd).

Forslaget omhandler bl.a.:

  • - Alle lejere skal kunne fravælge at modtage og betale for TV-programpakker, som tilbydes i deres boligafdeling.
  • - Alle beboere skal fortsat deltage i betaling af det tekniske udstyr, kabling i ejendommen og evt. administration af kabel-TV i afdelingen.
  • - I anlæg, der ejes af andre end boligafdelingen (f.eks forsyningsselskaber, programleve-randører o.l.) kan beboere fortsat pålægges at betale til etablering, forbedring og drift, herunder administration af anlægget, under forudsætning af, at anlægget også anvendes til andet end fremføring af kabel-TV (fx også benyttes som bredbåndsforbindelse).

AAB Silkeborg gør samtlige beboere opmærksomme på den kollektive aftale, der er indgået i jeres afdeling, medfører en betragtelig rabat i forhold til privatkunder, og at det for de allerfleste stadig vil være mest fordelagtigt at modtage signalforsyning via en kollektiv aftale.

Du er altid velkommen til at kontakte os på tlf. 8722 7272 eller info@aab-silkeborg.dk