Husdyrhold

I nogle afdelinger har beboerne vedtaget, at man må holde husdyr (hund, kat, kanin osv.). 
Du vil på www.BoligSilkeborg.dk kunne orientere dig om de specifikke regler for din afdeling.

Husdyr på besøg

Det er tilladt at have et husdyr (hund eller kat) på besøg i op til 21 dage om året. Det behøver ikke at være sammenhængende dage. Det er tilladt at dele dagene op, men det samlede antal dage må ikke overstige 21. Der skal forud gives meddelelse til AAB's administration. Tilladelsen gælder IKKE i allergivenlige boliger

Hyppige besøg vil være at betragte som husdyrhold.

Vigtigt
Det er IKKE tilladt at holde hunde, som i henhold til den til enhver tid gældende hundelov er forbudt. AAB kan på forlangende, på et hvilket som helst tidspunkt, kræve behørig dokumentation for, at hunden ikke tilhører nævnte kategori og inddrage husdyrtilladelsen, hvis det er tilfældet. Udgift til dokumentation påhviler hundeejeren. 

Det er heller IKKE tilladt at have disse hunde, på ferie eller som gæst i nogen af organisationens afdelinger. Besøg af hunde af denne type vil være at betragte som en grov tilsidesættelse af ordensreglementet, og vil kunne medføre ophævelse/opsigelse af lejemålet med fraflytning til følge. 
Husdyrhold Forside