Fremleje

Hvis du er interesseret i at fremleje din bolig, har du flere muligheder. Du kan enten vælge at fremleje hele din bolig, eller du kan fremleje ét eller flere rum – dette kaldes ”delvis fremleje”.
Reglerne for fremleje er enkle, men du skal være opmærksom på, at reglerne varierer alt efter, om du fremlejer hele din bolig eller kun dele af den.

Hvad gør du, hvis du vil fremleje?
Uanset om du vil fremleje hele din bolig eller blot ét eller flere rum, skal du kontakte AABs udlejning. Du skal altid søge om tilladelse senest 14 dage før fremlejeaftalen træder i kraft.


Fremleje af hele boligen
Du har ret til at fremleje din bolig i op til to år, men kun hvis det er begrundet i midlertidige forhold. Det kan for eksempel være fordi, du bliver forflyttet eller udstationeret jobmæssigt.
Du kan anvende denne blanket til  ansøgning om fremleje. Husk at du skal udarbejde en separat fremlejekontrakt der skal indeholde lejebeløbet samt eventuelle særlige indgåede aftaler.

Fremleje af dele af din bolig
Du har ret til at fremleje din bolig delvist, dog højest halvdelen af boligens beboelsesrum.
Det gælder for både hel og delvis fremleje af din bolig, at det samlede antal beboere ikke må overstige antallet af beboelsesrum.
Det gælder desuden, at den husleje, du opkræver for fremlejen, ikke må være højere, end det du selv betaler for boligen.
Du kan anvende denne blanket til  ansøgning om delvis fremleje. 

Feriefremleje / Airbnb /ferieboligbytte
Det er ikke tilladt at udleje hele sin bolig i forbindelse med for eksempel sommerferie eller at udleje den ud på dag-til-dag basis gennem et bureau (f.eks. Airbnb), idet dette jf. domspraksis har karakter af erhvervsmæssig virksomhed.
Det er heller ikke tilladt at bytte sin bolig i forbindelse med ferie. Det sidestilles med fremleje uafhængigt af, at der ikke betales for bytningen. 


Værd at vide om fremleje
Læs meget mere om fremlejereglerne i pjecen nedenfor og HUSK at du altid er meget velkommen til at kontakte os.  http://www.e-pages.dk/bl/67/