Forsikringer

HAR DU TEGNET EN INDBOFORSIKRING?

Hvis ikke, så har du her mulighed for at se hvad en indboforsikring igennem ALKA dækker og hvad forsikringen koster. Du har også mulighed for at sammenligne priser på den uvildige side www.forsikringsguiden.dk

HVORFOR SKAL DU TEGNE EN INDBOFORSIKRING?
Når du flytter ind i en almen boligafdeling så skal du, ligesom beboere i huse og ejerlejligheder, selv forsikre dine ting. De møbler, tøj, elektronik og andet indbo som du har i din lejlighed, kælder- og depotrum er KUN dækket af en forsikring, såfremt du selv tegner en indboforsikring.

Når forsikringen er tegnet vil den typisk dække skader efter vandskade, tyveri brand eller færdselsuheld. Forsikringen dækker alle familiemedlemmer i der bor i husstanden. Eksempler på skadetyper der kan dækkes via din indboforsikring:

  • Pludselig vandskade på dit indbo
  • Hærværksskader på indbo i forbindelse med indbrud
  • Tyveri af indbo i lejligheden eller andet politianmeldt tyveri
  • Færdselsuheld hvis tøj eller personlige ejendele ødelægges (også på cykel)
  • Ansvarsskade – f.eks. hvis et barn fra husstanden ved uheld ødelægger andres ting
  • Genhusningsudgifter såfremt der er væsentlig bygningsbeskadigelse i lejligheden
  • Vandskade på bygningen fra autoriseret tilsluttet og anmeldt vaskemaskine eller opvaskemaskine.

AABs forsikringer
AAB har KUN forsikringer på selve bygningen og ikke på dit indbo. AABs forsikring dækker skader på bygningen som følge af brand eller anden pludselig skade forårsaget af for eksempel storm eller vand som følge af sprængte vandrør og radiatorer. Herudover skal AAB jf. lovgivningen dække eventuelle skader på glas og kumme, såfremt det IKKE en selvforskyldt skade.

 

Forside ALKA