Boligbytte

Som lejer i en almen bolig har du ret til at bytte din bolig med en anden, som også bor til leje. Det gælder, både hvis du ønsker at bytte med en lejer fra din egen eller en anden almen boligorganisation (herunder også en almen andelsboligforening) og fra en privat ejendom. Derimod kan du ikke bytte med ejere af en privat andelsbolig eller af en ejerbolig.

Bemærk at:

  • Ved bytte skal begge boliger opsiges, og reglerne om istandsættelse ved fraflytning er de samme som ved almindelig fraflytning
  • En eventuel misligholdelse ikke kan overtages.
  • Lejerskiftet ikke må pådrage afdelingen nogen udgift.
  • Der må ikke ske betaling af dusør parterne imellem.
  • Ved bytning uden for AAB Silkeborg skal kopi af byttepartnerens nuværende underskrevne lejekontrakt og udlejers godkendelse forevises.
  • Nøglerne ikke må overdrages til byttepartneren, men skal afleveres til AAB Silkeborg.
  • AAB Silkeborg kan ophæve lejeaftalen, såfremt byttepartneren ikke overtager og tager varigt ophold i boligen.AAB Silkeborg kan sætte sig imod bytningen:

  • Hvis du har boet i din bolig i mindre end tre år
  • Hvis bytningen betyder, at der kommer til at bo flere end en person pr. beboelsesrum
  • Eller hvis AAB Silkeborg i øvrigt har rimelig grund til at modsætte sig den pågældende bytning - for eksempel hvis den nye lejer skylder AAB Silkeborg penge.


ANSØGNING OM BOLIGBYTTE


Udklip