Akutte henvendelser

Er der opstået en alvorlig skade i din bolig undenfor vores almindelige åbningstid, kan du ringe til akuttelefonen.

Læs dette før du ringer!
Ring 8722 7272, hvis der er tale om en akut henvendelse som ikke kan vente til næste hverdag.
Ring 112 ved brand eller livsfare

Kontakt kun akuttelefonen i absolutte nødsituationer såsom:

  • Sprængt vand/varmerør
  • Smadret rude, der giver adgang til boligen.

Vær opmærksom på, at hvis vi vurderer, at skaden kunne vente til vores normale åbningstid, kommer du selv til at hæfte for udgifterne. Det koster typisk minimun kr. 2.500,- at tilkalde en håndværker udenfor normal åbningstid plus udgift til udført arbejde.


Ring IKKE til akuttelefonen hvis:

  • Du har låst dig ude. Ring selv efter en låsesmed - ikke til akuttelefonen. Du betaler selv for låsesmeden.
  • Du oplever at et afløb er tilstoppet ved f.eks. vask eller vaskemaskine.
  • Din vandhane drypper.
  • Tilstoppet afløb.
  • En sikring er sprunget.
  • Vaskemaskine og tørretumbler i vaskeriet ikke virker.
  • Dit køleskab, fryser, komfur eller emhætte ikke virker.