Affaldssortering

Silkeborg Kommune har indført en ny affaldsordning i 2018, og afdelingerne har derfor fået nye affaldscontainere. Målet er at sikre, at vi genanvender større mængder af vores affald. 

Hvad betyder affaldssystemet for dig?
Du skal sortere dit affald på en ny måde: 

- Madaffald
- Glas
- Metal og plast
- Papir og pap
- Restaffald

Afdelingerne har fået leveret nye affaldsbeholdere, og næsten alle boliger har nu modtaget en køkkenspand og grønne poser til madaffald. 
Det er vigtigt, at du bruger de grønne poser til madaffald. Disse poser er nemlig særligt velegnet til sorteringsanlægget. 

Gevinst ved god sortering
Som lejer betaler du igennem din husleje for at komme af med restaffald. Hvis affaldet ikke sorteres korrekt får det indflydelse på afdelingens udgifter til affald og dermed din husleje. Målet er derfor at få sorteret mest muligt affald, der kan genbruges.

Hvordan skal jeg sortere?

Se sorteringsvejledning

Affaldssystem

In English "How to recycle"