Hvad hjælper vi dig med hos AAB Silkeborg

Min radiator virker ikke - hvad gør jeg ?? - du ringer til AAB Silkeborg!
Min brandalarm er løbet tør for batteri - hvad gør jeg?? - du skifter det selv!

Det kan nogle gange være svært at hitte rede i, hvem der skal gøre hvad i boligerne og det vil vi gerne hjælpe dig med. 

Der er i juni 2016 indgået aftale mellem BL, Transport-, Bygnings og Boligministeriet og kommunerne om, at den almene sektor skal effektiviseres med 1½ milliard svarende til ca. 8% af udvalgte driftskonti. Jf. driftsbekendtgørelsen skal organisationsbestyrelsen træffe beslutninger om en sikker og effektiv drift herunder sikre det laveste og højeste serviceniveau.

Organisationsbestyrelsen ønskede repræsentantskabets holdning til, hvilket serviceniveau vi ønsker i AAB Silkeborg og der har derfor været afholdt seminar herom i november 2018. Her kom repræsentantskabet med input til det videre arbejde for organisationsbestyrelsen. På det ordinære repræsentantskabsmøde den 24. april 2019 blev medlemmerne af repræsentantskabet orienteret om organisationsbestyrelsens beslutning om det fremtidige serviceniveau i AAB Silkeborg gældende pr. 1. juni 2019.

På nedenstående oversigt kan I se, hvad vi hjælper jer med og hvad I selv skal sørge
for. Du kan med fordel printe den ud og hænge den på køleskabet, så du kan se på den, hvis du skulle komme i tvivl. 

Forside