Helhedsplanen

1152032 Nye Fplusªllerskaber Logo

AAB SIlkeborg, Arbejdernes Byggeforening og Silkeborg Kommune har i samarbejde udarbejdet en såkaldt boligsocial helhedsplan for to boligområder i Silkeborg. Planen  trådte i kraft 1. november 2015:

Helhedsplanen, som er den første af sin art i Silkeborg, skal skabe nye sociale og kompetencegivende muligheder for beboerne på Arendalsvej, Lupinvej og Resedavej. Projektet er støttet af Landsbyggefonden med 9,1 mio. kr. samt af AAB Silkeborg, Arbejdernes Byggeforening og Silkeborg Kommune med tilsammen 3,4 mio. kr.

De tre afdelinger fra AAB Silkeborg som er involveret i projektet er hhv. afdeling 22, afdeling 25, og afdeling 18.

Hvorfor en Boligsocial Helhedsplan?
Helt konkret indeholder planen en række aktiviteter, som skal skabe et udviklende fællesskab og højne bl.a. jobmuligheder, almen sundhed og kvalitet i fritidslivet. Aktiviteterne arrangeres i et samarbejde mellem beboerne selv, frivillige i området, lokale institutioner, Silkeborg Kommune og de to boligorganisationer.

Hold dig opdateret med nyheder vedr. helhedsplanen på Facebook;
Resedavej_Facebook
Arendalsvej_Facebook

Helhedsplanen rummer følgende fire indsatsområder:
• Børn, unge og familie
• Uddannelse, beskæftigelse og erhverv
• Beboernetværk, inddragelse og demokrati
• Sundhed

Til hvert område hører en række aktiviteter som eksempelvis musikværksted, opsøgende jobkonsulenter, unges vej til uddannelse, fællesskaber og netværk for voksne, kurser og inspirationsdage, sundhedstjek og patientuddannelse m.v.

Gode erfaringer:
Helhedsplanen bygger videre på de gode erfaringer vi har fået gennem tidligere projekter i de to områder, Projekt Nærmiljø på Arendalsvej og Ung Trivsel i Alderslyst. Erfaringerne viser, at styrkede fællesskaber og øget sammenhængskraft i nærmiljøet har en positiv betydning for beboernes oplevelse af deres nærmiljø, siger Mia Butler, leder for helhedsplanen og uddyber:

-Det er dog helt afgørende, at aktiviteterne skræddersys til de behov og ønsker, der er i områderne, og dette gøres bedst i et tæt samarbejde med beboere, boligorganisationer, kommunale aktører og andre parter i lokalområderne, fx foreninger og erhvervsliv.


Grethe Hviid er en af de beboere i afdeling 22, Arendalsvej, som kan få glæde af helhedsplanen i sit lokalområde.
-Jeg ser frem til de nye tiltag i helhedsplanen, som giver os muligheden for at styrke det sociale samvær i vores boligområder. Jeg håber, at mange vil bakke op om projektet, så her bliver endnu dejligere og mere attraktivt at bo, siger hun.

Læs hele pressemeddelelsen fra Silkeborg Kommune