Helhedsplanen for Silkeborg 2019-2023

 1 november 2019 - 31 oktober 2023

1152032 Nye Fplusªllerskaber Logo

Helhedsplanen i Silkeborg for 2019-2023 er vedtaget. Således har initiativer, indsatser og administrering af den forrige Helhedsplan båret så tilstrækkeligt med frugt, at Landsbyggefonden, Silkeborg Kommune og boligforeningerne i Silkeborg; AB og AAB har ønsket at geninvestere i endnu en Helhedsplan for områderne Arendalsvej, Lupinvej og Resedavej - 
Afdeling 22 
Afdeling 25  
Afdeling 18

Helhedsplanen for 2019-2023 er baseret på de gode erfaringer, vi har opnået gennem den netop udløbne Helhedsplan og andre projekter, hvor resultatet af de styrkede fællesskaber i nærmiljøet har haft en positiv betydning for beboernes oplevelse af deres nærmiljø.

Det er Helhedsplanens styrke, at alle parter har et stort ønske om i fællesskab at gøre en forskel ved at skabe nye muligheder for områdets beboere, og de to boligorganisationer og de kommunale aktører bidrager ved at være med til at tænke nyt, afprøve metoder og tilgange og indgå i processer, hvor samskabelse, empowerment og lokal forankring er i fokus.

Den ny plan er trådt i kraft 1 november 2019 og løber i 4 år. Den støttes primært af Landsbyggefonden men også Silkeborg Kommune samt boligforeningerne AB Silkeborg og AAB Silkeborg.

Den ny plan omfatter aktiviteter, der sigter mod at skabe udvikling på tværs af sektorer såvel som udviklende fællesskaber, der samlet set øger trivsel, styrker fritidslivet og giver beboere støtte og nye handlemuligheder. Aktiviteterne organiseres i et proaktivt – og allerede afprøvet – samarbejde mellem beboere, frivillige, lokale institutioner og organisationer, Silkeborg Kommune og de 2 boligforeninger; AB Silkeborg og AAB Silkeborg.

Såvel de givne arbejdsrammer som de opnåede resultater fra den netop udløbne Helhedsplan har været en succes, og skabt et solidt grundlag for at arbejde på tværs blandt de implicerede. Kreativitet og synergi i en faglig kontekst har resulteret i mange og nye muligheder til gavn for både børn, unge og voksne i de tre boligområder.

Helhedsplanen pr 1 november 2019 består af følgende tre indsatsområder:

   Tryghed & Trivsel
   Uddannelse & beskæftigelse   
   Forebyggelse & forældreansvar

Hvert indsatsområde rummer en række aktiviteter som eksempelvis fritidsaktiviteter for unge, job- og uddannelsesvejledning, netværk for forældre, patientuddannelse etc, det betyder aktiviteter og indsatser, der skal skabe et udviklende fællesskab og højne fx jobmuligheder, almen sundhed og kvalitet i fritidslivet.

Hold dig opdateret med nyheder ift Helhedsplanen på Facebook;