Fortrinsretter

Vi har nedenstående fortrinsretter som du kan benytte dig af:


Pendler

Pendler du til Silkeborg Kommune, når du skal på arbejde? Så har du mulighed for at komme forrest i køen til en lejebolig. Det er resultatet af et samarbejde mellem Silkeborg Kommune og syv boligorganisationer. AAB Silkeborg, Silkeborg Boligselskaber og Arbejdernes Byggeforening er tre af de syv organisationer, der er en del af tiltaget.

Hvem kan søge? Du kan søge om at få en pendlerbolig når:

  • Du har arbejde i minimum 28 timer om ugen enten i en fast stilling eller en
  • tidsbegrænset stilling af minimum 1 års varighed
  • Din nuværende bopæl ligger uden for Silkeborg Kommune
  • Din arbejdsplads ligger i Silkeborg Kommune
  • Din nuværende bopæl er i en afstand af mindst 30 km fra arbejdspladsen
  • Du får kortere afstand til arbejdspladsen end fra din nuværende bolig

Kontakt en af boligorganisationerne for at blive registreret som pendleransøger.

 Max. 3 tilbud pr. pendler

Det er den person, som pendler, der skal indmeldes og registreres på pendlerlisten

Udelukkende familieboliger er omfattet af pendlerordningen (se oversigten)

Max. 10 boliger pr. år pr. boligorganisation. Derfor kan der være ventetid på pendlerlisten.

 

Seniorbolig

Hos Silkeborg Boligselskab gælder fortrin i afdeling 47, 57 og 64. Her skal mindst én i husstanden være fyldt 50 år. Der må ikke være hjemmeboende børn.

Hos Arbejdernes Byggeforening gælder fortrin i afdeling 56 ”Tulipangården”. Her udlejes kun til reelt enlige uden hjemmeboende børn. Man skal være fyldt 50 år. Fortrin gælder også i afdeling 57, Kirunavej. Her udlejes til enlige og par uden hjemmeboende børn over 55 år.

Kopi af sygesikringsbevis.

 

Børn under 15 år

Hos AAB Silkeborg gælder fortrin i afdeling 8, 9, 10 og 15. Her bliver hver anden bolig udlejet til ansøgere med hjemmeboende børn under 15 år.

Der skal fremvises gyldigt sygesikringsbevis på et hjemmeboende barn.