Fleksible udlejningsregler Resedavej afdeling 16 (AB) + 18 (AAB)

Byrådet i Silkeborg Kommune har d. 26. maj 2020  godkendt nye skærpede udlejningregleler på Resedavej & Lupinvej. De nye regler er godkendt foreløbigt for 1 år:

Alle boliger udlejes nu efter de skærpede regler (mod tidligere 75%)

1) Krav til beskæftigelse eller uddannelse for alle i husstanden.
Alle i husstanden i alderen 18-64 år skal have fast beskæftigelse med mindst 30 timer om ugen eller skal være i gang med en uddannelse. Uddannelsen skal være SUberettiget eller være omfattet af en lærlingekontrakt eller en uddannelsesaftale.

I beskæftigelse kan også være et fast job med offentligt løntilskud f.eks. fleksjob med 25 timer om ugen, ligesom selvstændige erhvervsdrivende med eget CVR-nr. betragtes som værende i beskæftigelse.

Du skal fremvise dokumentation for ovenstående:
• Ansættelseskontrakt samt kopi af de seneste 3 måneders lønsedler.
• Ved flexjob desuden den godkendte flexjobaftale med Kommunen.
• Gyldigt studiekort, uddannelsesaftale eller lærlingekontrakt samt eventuelt kopi af de seneste 3 måneders lønsedler.
• Kopi af det sidste afsluttede årsregnskab samt registreringsbevis fra Skat.

Krav til ren straffeattest
Alle i din husstand, som er over 15 år, skal fremvise ren straffeattest. Ingen i din husstand må i år eller de foregående to år være dømt for at overtræde straffeloven, våbenloven eller lov om euforiserende stoffer.
Du får straffeattester på www.politi.dk

2) Seniorer
Du og eventuelt din ægtefælle/partner er begge 64 år eller derover. I skal være enten være i beskæftigelse, på efterløn eller folkepensionister.

Du skal fremvise dokumentation for ovenstående: • I arbejde - Ansættelseskontrakt samt kopi af de seneste 3 måneders lønsedler. • Efterløn / folkepensionister - Efterlønsbevis samt sygesikringsbevis.

Krav til ren straffeattest
Alle i din husstand, som er over 15 år, skal fremvise ren straffeattest. Ingen i din husstand må i år eller de foregående to år være dømt for at overtræde straffeloven, våbenloven eller lov om euforiserende stoffer.

Du får straffeattester på www.politi.dk

Ring eller skriv gerne til os, hvis du har spørgsmål. 


Hvordan defineres en ghetto?
Ved et ghettoområde forstås et alment boligområde med mindst 1.000 beboere, hvor andelen af indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande overstiger 50 %, og hvor mindst to af følgende fire kriterier er opfyldt:

Andelen af beboere i alderen 18-64 år, der er uden tilknytning til arbejdsmarked eller uddannelse, overstiger 40 % opgjort som gennemsnittet over de seneste 2 år.

Andelen af beboere dømt for overtrædelse af straffeloven, våbenloven eller lov om euforiserende stoffer udgør mindst 3 gange landsgennemsnittet opgjort som gennemsnit over de seneste 2 år.
Andelen af beboere i alderen 30-59 år, der alene har en grunduddannelse, overstiger 60 % af samtlige beboere i samme aldersgruppe.
Den gennemsnitlige bruttoindkomst for skattepligtige i alderen 15-64 år i området (eksklusive uddannelsessøgende) er mindre end 55 % af den gennemsnitlige bruttoindkomst for samme gruppe i regionen.
Boligområder, der har været på ghettolisten i fem år, karakteriseres som et hårdt ghettoområde.