Fleksible udlejningsregler Arendalsvej 22 + 25

Byrådet i Silkeborg Kommune har den 28 januar 2019 godkendt et oplæg om fleksibel udlejning for boligafdelingerne på Arendalsvej. Dette gøres for at forebygge og dermed sikre at afdelingerne ikke belastes yderligere og dermed kommer i gruppen Ghettoområde.

Aftalen er indgået i henhold til Bekendtgørelse af lov om almene boliger m.v. nr. 1322 af 27. november (§ 59 - § 61). De fleksible udlejningsregler træder i kraft den 1. februar 2019 og gælder til 31. januar 2023. Reglerne omfatter 50% af de boliger, der bliver ledige. 25% af de resterende ledige boliger udlejes efter den almindelige venteliste, mens de sidste 25% anvises af kommunen.

I job - Personer/familier i fast arbejde

Der skal fremvises ansættelseskontrakt og de seneste 3 måneders lønsedler. Du skal have haft job i minimum 3 måneder, før vi kan tilbyde en bolig. For par gælder et krav om enten
1) Fuldtidsbeskæftigelse på 30 timer om ugen for én person, eller
2) Beskæftigelse på min. 25 timer ugentligt pr. person.
Er du selvstændig, skal du fremvise det sidst afsluttede årsregnskab. 
Ledige der står til rådighed for arbejdsmarkedet og som indenfor de seneste 12 måneder har haft tilknytning til arbejdsmarkedet i minimum 6 måneder (Skal kunne fremvise lønsedler forud for ledighedsperioden).

 

Hvordan defineres en ghetto?
Ved et ghettoområde forstås et alment boligområde med mindst 1.000 beboere, hvor andelen af indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande overstiger 50 %, og hvor mindst to af følgende fire kriterier er opfyldt:

Andelen af beboere i alderen 18-64 år, der er uden tilknytning til arbejdsmarked eller uddannelse, overstiger 40 % opgjort som gennemsnittet over de seneste 2 år.

Andelen af beboere dømt for overtrædelse af straffeloven, våbenloven eller lov om euforiserende stoffer udgør mindst 3 gange landsgennemsnittet opgjort som gennemsnit over de seneste 2 år.
Andelen af beboere i alderen 30-59 år, der alene har en grunduddannelse, overstiger 60 % af samtlige beboere i samme aldersgruppe.
Den gennemsnitlige bruttoindkomst for skattepligtige i alderen 15-64 år i området (eksklusive uddannelsessøgende) er mindre end 55 % af den gennemsnitlige bruttoindkomst for samme gruppe i regionen.
Boligområder, der har været på ghettolisten i fem år, karakteriseres som et hårdt ghettoområde.