Beboerdemokrati

Når du bor i en almen boligorganisation som AAB Silkeborg, får du mere end et godt sted at bo. Du får også indflydelse gennem et stærkt beboerdemokrati. Du er med til at bestemme standarden i boligerne, og du vælger de medbeboere, der skal være dine talsmænd.

Tag frivillig-testen her

Hvert år bliver der afholdt afdelingsmøder (budgetmøder), hvor alle beboere i afdelingen kan møde op og give deres stemme i forhold til, hvordan afdelingen skal udvikle sig fremadrettet. Det er her, hvor:

  • der bliver valgt bestyrelser i hver afdeling
  • budgetterne for afdelingen bliver godkendt
  • afdelingens beboere skal tage stilling til alle indkomne forslag (læs også, hvordan du selv kan stille forslag)

Læs meget mere om afdelingsmøder (budgetmøder) og find ud af, hvornår der næste gang er afdelingsmøde (budgetmøde) i din afdeling.

Hvordan stiller jeg op til afdelingsbestyrelsen?
Medlemmer til afdelingsbestyrelsen vælges på et afdelingsmøde. På mødet kan alle boligafdelingens myndige beboere deltage og stille op til afdelingsbestyrelsen.

Organisationsbestyrelsen

Hvem sidder i organisationsbestyrelsen?

Du er naturligvis altid velkommen til at kontakte os for spørgsmål vedr. beboerdemokrati og hvis du gerne vil stille op til afdelingsbestyrelsen i din afdeling, Kontakt.

Vidste du at alle afdelingsbestyrelser hos AAB Silkeborg har en kontaktperson i organisationsbestyrelsen?

Læs pjecen: "Ny i afdelingsbestyrelsen" (BL) Flere værktøjer til dit arbejde i afdelingsbestyrelsen
Læs pjecen: "Medlem af organisationsbestyrelsen" (BL)

Se mere på demokratinet.dk