Værdibaseret DNA kampagne

Elementer og henvisninger til AAB Silkeborgs Værdibaserede DNA kampagne.DNA INTRODUKTION 00
AAB Silkeborgs kerneværdier er i fokus når vi via film og indslag fra alle vores bolig-afdelinger og med inddragelse af beboere og medarbejdere iscenesætter vi med disse vores hverdag. 
Faellesskab Intro

DNA FÆLLESSKAB
I AAB Silkeborg er man en del af det fællesskab, der udfra beboerdemokratiske principper, godt naboskab og hyggeligt samvær skaber muligheder og aktiviteter for beboere i alle afdelinger.
Faellesskab

DNA TRYGHED 02
I AAB Silkeborg kender vi naboen og de månedlige udgifter. Vi ved at tingene er i orden og at vi ikke behøver bekymre os om utryghed i området for vores børn, om uforudsete udgifter - eller at udlejer alene interesserer sig for større og større afkast. Tryghed har vi sammen!
Tryghed

DNA ÅBENHED 03
Vi lægger vægt på gennemsigtighed i ord og handling og giver plads til debat, vidensdeling, kreativitet og innovativ tænkning for at skabe løsninger.
Se vores film om ÅBENHED lige her og del, like og følg os endelig.
Aabenhed

ANSVARLIGHED 04
En af vores absolutte kerneværdier, der kommer indefra, og en af grundstenene i vores sociale relationer. Ansvarlighed er baseret på en uskreven forventning om at give, og selv opleve øget mening gennem dét at føle sig ansvarlig.
Ansvarlighed