Repræsentantskabet

Repræsentantskabet er boligorganisationens øverste myndighed. Det består af organisationens bestyrelse og repræsentanter fra hver afdeling.

Repræsentantskabet træffer beslutning om f.eks. organisationens byggepolitik, grundkøb, iværksættelse af nybyggeri, erhvervelse, salg eller væsentlige forandringer af organisationens ejendomme.