Styringsdialog

Styringsdialog mellem Silkeborg Kommune og de almene boligorganisationer, som har hjemsted i Silkeborg Kommune 


Silkeborg Kommune gennemførte i 2010 for første gang de lovpligtige styringsdialogmøder med boligorganisationerne i kommunen. 

Formålet med styringsdialogen er ifølge lovgivningen at skabe en mere smidig dialog med fokus på lokale, langsigtede og helhedsorienterede løsningsmuligheder. 

Som grundlag for styringsdialogen har alle boligorganisationerne forud for mødet sendt en dokumentationspakke til kommunen, via en IT-portal fra Landsbyggefonden. 

Det er Ejendomsstaben, der som tilsynsmyndighed for det støttede byggeri i Silkeborg Kommune, har ansvaret for at afvikle styringsdialogen. 

 

Læs referater fra de årige styringsdialogmøder