Organisationsbestyrelsen

Organisationsbestyrelsen består af 9 medlemmer inkl. formanden. Repræsentantskabet vælger 7 medlemmer. 2 medlemmer vælges af og blandt AABs fastansatte medarbejdere.

Valgperioden er 2 år.

Org. bestyrelsesmedlemmer

Joan Nielsen

Formand

Steen Johansen

Næstformand

Hans Ole Zacho

Bestyrelsesmedlem

Susse Ibsen

Bestyrelsesmedlem

Grethe Hviid

Bestyrelsesmedlem

Lene Ustrup

Bestyrelsesmedlem

Tage Johansen

Bestyrelsesmedlem

Gitte Højlund

Bestyrelsesmedlem (medarbejder)

Henrik Kristoffersen

Bestyrelsesmedlem (medarbejder)