Kompetenceudvalget

Kompetenceudvalget pr. 03.09.2019

Vi vil udvikle beboerdemokratiet hos AAB Silkeborg

Organisationsbestyrelsen hos AAB Silkeborg er ansvarlig for at sikre et godt læringsmiljø for de frivillige. Den frivillige er ansvarlig for at forholde sig til og tage ansvar for egen kompetenceudvikling.

AAB Silkeborg har derfor sat støtte og kompetenceudviklingen i system og nedsat et kompetence-udvalg under organisationsbestyrelsen. Kompetenceudvalget står for den strategiske kompetenceudvikling af de frivillige i organisationen. Samtidig har udvalget defineret kompetenceudvikling bredt, så det er alt, hvor de frivillige i bestyrelserne lærer nyt fra kurser til temadage mv..

”Kompetenceudvikling er rigtig vigtig lige nu, for det er nødvendigt for, at vi kan støtte de nuværende frivillige og tiltrække nye til at løse de mange spændende opgaver, der er i en afdelingsbestyrelse. Derfor er det godt med et kompetenceudvalg, der kan tage sig af udviklingen af vores mange frivillige, når vi for eksempel skal lære om en ny lov eller forbedre kommunikationen mellem administrationen og de enkelte afdelinger,”her     siger Joan Nielsen, organisationsbestyrelsesformand hos AAB Silkeborg.


Kompetenceudvalget sætter kursen

En af kompetenceudvalgets første opgaver var at definere kompetenceudvikling. Udvalget har valgt en bred definition, så kompetenceudvikling er alt, hvor de frivillige lærer nyt og udvikler sig. Det betyder ifølge Flemming Jensen, direktør hos AAB Silkeborg at møder på tværs af afdelinger (eksempelvis formandsmøder) og konferencer eksempelvis også er kompetenceudvikling.

”Vi definerer kompetenceudvikling som målrettet læring gennem aktiviteter, der nyttiggør og udfordrer de frivilliges erfaringer, for det er lettere at forholde sig til ordet læring. Det gjorde også, at vi fik øje på alle de ting, som vi rent faktisk gør, og det overraskede os meget, at der egentlig foregik så meget. Kompetenceudvikling handler jo ikke om, hvad man har haft af udgifter til kurser,” siger han.

”De afdelingsbestyrelsesmedlemmer, der har været på kursus eller til en konference, skal fortælle om det på eksempelvis formandsmøder mv.. Derudover evaluerer vi på alle tiltag om kompetenceudvikling,” siger Joan Nielsen.

Når der kommer tiltag som udvidelse af råderetten eller nye måder at tænke håndtering af skimmel, der berører alle beboere hos AAB Silkeborg, bliver der lavet et fælles kompetence- udviklingsprojekt. Det giver ifølge Joan Nielsen en ekstra styrkelse af beboerdemokratiet.

 

Nyhed 17.11.2016

Nyhed 19.09.2019

 

Tag frivilligheds-testen 

Få flere værktøjer til et velfungerende beboerdemokrati på demokratinet.dk

Læs mere om Kompetenceudvalget