AABs strategi 2016-2020

AAB Silkeborg har udviklet en værdibaseret strategi som platform for vores fremtidige arbejde. Strategien er forankret i organisationens mål og værdier. Den er udviklet gennem en omfattende proces i organisationen, strategien vil være vores rettesnor for udvikling og prioritering i årene som kommer. Den skal leve i hverdagen og hjælpe med at realisere vores vision i det daglige arbejde.

Vores værdier: 

  • Fællesskab
  • Tryghed
  • Åbenhed
  • Ansvarlighed


Faellesskab Intro Www

Du kan nedenfor se vores strategi for 2016-2020:

Strategi
IMG 0154

 

 

IMG 0153

 

Se vores december-news video fra blandt andet fra det ekstraordinære repræsentantskabsmøde d. 5. november 2016, hvor der blev arbejdet med vores værdibaseret strategi 2016-2020.